game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Hand Axe Hand Axe
พลังโจมตี : 14 - 16 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Broad Axe Broad Axe
พลังโจมตี : 20 - 27 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Twin Axe Twin Axe
พลังโจมตี : 23 - 36 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Great Axe Great Axe
พลังโจมตี : 36 - 56 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Twin Great Axe Twin Great Axe
พลังโจมตี : 45 - 68 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Butcher Axe Butcher Axe
พลังโจมตี : 65 - 79 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Pole Axe Pole Axe
พลังโจมตี : 103 - 152 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Kraika Kraika
พลังโจมตี : 149 - 211 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Beam Axe Beam Axe
พลังโจมตี : 167 - 200 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Twin Beam Axe Twin Beam Axe
พลังโจมตี : 222 - 320 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Two Hand Beam Axe Two Hand Beam Axe
พลังโจมตี : 293 - 391 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Double Axe Double Axe
พลังโจมตี : 365 - 493 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Battle Axe Battle Axe
พลังโจมตี : 447 - 607 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Battle Beam Axe Battle Beam Axe
พลังโจมตี : 506 - 693 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Great Beam Axe Great Beam Axe
พลังโจมตี : 637 - 963 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Bullova Bullova
พลังโจมตี : 883 - 1220 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Tower Axe Tower Axe
พลังโจมตี : 1131 - 1505 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe
Hora Axe Hora Axe
พลังโจมตี : 1584 - 2068 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Close Range Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Axe

1