game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Short Staff Short Staff
พลังโจมตี : 17 - 25 พลังเวทย์ : 12 – 18
เลเวล : 1 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Long Staff Long Staff
พลังโจมตี : 17 - 25 พลังเวทย์ : 12 – 18
เลเวล : 2 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Wand Wand
พลังโจมตี : 17 - 25 พลังเวทย์ : 20 - 30
เลเวล : 3 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Bead Bead
พลังโจมตี : 28 - 41 พลังเวทย์ : 29 - 43
เลเวล : 5 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Stick Bead Stick Bead
พลังโจมตี : 28 - 41 พลังเวทย์ : 41 - 61
เลเวล : 7 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Battle Staff Battle Staff
พลังโจมตี : 28 - 41 พลังเวทย์ : 65 - 97
เลเวล : 10 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Red Wand Red Wand
พลังโจมตี : 28 - 41 พลังเวทย์ : 85 - 127
เลเวล : 12 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
War Staff War Staff
พลังโจมตี : 39 - 57 พลังเวทย์ : 121 - 181
เลเวล : 15 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
War Wand War Wand
พลังโจมตี : 39 - 57 พลังเวทย์ : 164 - 264
เลเวล : 18 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 6 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Red Bead Red Bead
พลังโจมตี : 48 - 65 พลังเวทย์ : 197 - 295
เลเวล : 20 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Black Wand Black Wand
พลังโจมตี : 46 - 66 พลังเวทย์ : 233 - 349
เลเวล : 22 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Field Staff Field Staff
พลังโจมตี : 62 - 91 พลังเวทย์ : 293 - 439
เลเวล : 25 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Beam Bead Beam Bead
พลังโจมตี : 66 - 88 พลังเวทย์ : 360 - 540
เลเวล : 28 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 13 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Dual Wand Dual Wand
พลังโจมตี : 65 - 90 พลังเวทย์ : 410 - 616
เลเวล : 30 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 14 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Blue Wand Blue Wand
พลังโจมตี : 64 - 90 พลังเวทย์ : 550 - 826
เลเวล : 35 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 20 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Black Stick Bead Black Stick Bead
พลังโจมตี : 66 - 88 พลังเวทย์ : 710 - 1066
เลเวล : 40 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 36 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Sickle Staff Sickle Staff
พลังโจมตี : 65 - 90 พลังเวทย์ : 890 - 1336
เลเวล : 45 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 60 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff
Hora Staff Hora Staff
พลังโจมตี : 87 - 117 พลังเวทย์ : 1248 - 1872
เลเวล : 50 เผ่า : Bellato, Bellato
สกิลที่จำเป็น : Force Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Staff

1