game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Short Bow Short Bow
พลังโจมตี : 40108 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Long Bow Long Bow
พลังโจมตี : 40108 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Battle Bow Battle Bow
พลังโจมตี : 17 - 35 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Assemble Bow Assemble Bow
พลังโจมตี : 24 - 48 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Assemble Long Bow Assemble Long Bow
พลังโจมตี : 34 - 66 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Cross-Bow Cross-Bow
พลังโจมตี : 53 - 99 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Composite Bow Composite Bow
พลังโจมตี : 70 - 134 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Assemble Cross-Bow Assemble Cross-Bow
พลังโจมตี : 99 - 185 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Tower Bow Tower Bow
พลังโจมตี : 137 - 257 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Bow Beam Bow
พลังโจมตี : 164 - 308 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Cross-Bow Beam Cross-Bow
พลังโจมตี : 191 - 362 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Assemble Long Bow Beam Assemble Long Bow
พลังโจมตี : 244 - 465 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Assemble Cross-Bow Beam Assemble Cross-Bow
พลังโจมตี : 296 - 573 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Siege Bow Siege Bow
พลังโจมตี : 342 - 659 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Gun Bow Gun Bow
พลังโจมตี : 452 - 895 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Siege Bow Beam Siege Bow
พลังโจมตี : 592 - 1180 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Beam Gun-Bow Beam Gun-Bow
พลังโจมตี : 731 - 1477 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow
Hora Bow Hora Bow
พลังโจมตี : 1040 - 2041 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Bow

1