game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Hand Gun Hand Gun
พลังโจมตี : 40107 พลังเวทย์ :
เลเวล : 1 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Machine Gun Machine Gun
พลังโจมตี : 13 - 26 พลังเวทย์ :
เลเวล : 2 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Enforcer Enforcer
พลังโจมตี : 17 - 33 พลังเวทย์ :
เลเวล : 3 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Rattle Gun Rattle Gun
พลังโจมตี : 24 - 47 พลังเวทย์ :
เลเวล : 5 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Shot Gun Shot Gun
พลังโจมตี : 34 - 65 พลังเวทย์ :
เลเวล : 7 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 1 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Beam Gun Beam Gun
พลังโจมตี : 53 - 99 พลังเวทย์ :
เลเวล : 10 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 3 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Stout Gun Stout Gun
พลังโจมตี : 69 - 128 พลังเวทย์ :
เลเวล : 12 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 4 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Rifle Rifle
พลังโจมตี : 100 - 187 พลังเวทย์ :
เลเวล : 15 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 5 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Assult Rifle Assult Rifle
พลังโจมตี : 136 - 255 พลังเวทย์ :
เลเวล : 18 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 7 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Uzi Uzi
พลังโจมตี : 162 - 304 พลังเวทย์ :
เลเวล : 20 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 8 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Rail Gun Rail Gun
พลังโจมตี : 192 - 364 พลังเวทย์ :
เลเวล : 22 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 10 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Plasma Gun Plasma Gun
พลังโจมตี : 234 - 454 พลังเวทย์ :
เลเวล : 25 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 12 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Laser Gun Laser Gun
พลังโจมตี : 293 - 571 พลังเวทย์ :
เลเวล : 28 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 15 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Lightning Gun Lightning Gun
พลังโจมตี : 329 - 650 พลังเวทย์ :
เลเวล : 30 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 17 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Gatling Gun Gatling Gun
พลังโจมตี : 450 - 894 พลังเวทย์ :
เลเวล : 35 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 26 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Bolt Rifle Bolt Rifle
พลังโจมตี : 568 - 1178 พลังเวทย์ :
เลเวล : 40 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 40 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Vulcan Vulcan
พลังโจมตี : 728 - 1477 พลังเวทย์ :
เลเวล : 45 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 68 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm
Hora Vulcan Hora Vulcan
พลังโจมตี : 1021 - 2045 พลังเวทย์ :
เลเวล : 50 เผ่า : All
สกิลที่จำเป็น : Ranged Skill 99 ความทนทาน : 0
ประเภท: Firearm

1