game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Young Flem Young Flem
เลเวล : 1 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 22 โจมตี : 24 ป้องกัน : 8
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 30 ลม : 0
แผนที่ : Accretia HQ, Bellato HQ, Cora HQ