game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Warbeast Warbeast
เลเวล : 10 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 332 โจมตี : 64 ป้องกัน : 36
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   25 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ