game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Stinkbug Stinkbug
เลเวล : 4 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 77 โจมตี : 37 ป้องกัน : 11
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 30 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ, Cora HQ