game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Crook Crook
เลเวล : 32 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1702 โจมตี : 1229 ป้องกัน : 520
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 28 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213