game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Hu Gaff Hu Gaff
เลเวล : 33 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1754 โจมตี : 1433 ป้องกัน : 558
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 27 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213