game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Flem Guard Flem Guard
เลเวล : 5 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 105 โจมตี : 37 ป้องกัน : 13
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   25 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ