game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Armed Ghost Armed Ghost
เลเวล : 35 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 1866 โจมตี : 1910 ป้องกัน : 636
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   0 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Accretia Armory 117, Bellato Solus Settlement, Bellato Anacaade Settlement, Accretia Armory 213, Cora Haram Stockade, Cora Numerus Stockade