game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Demolis Demolis
เลเวล : 6 กลุ่ม : Normal
พลังชีวิต : 141 โจมตี : 42 ป้องกัน : 15
ป้องกันธาตุ : ไฟ :   25 น้ำ : 0 พิษ : 0 ลม : 0
แผนที่ : Bellato HQ