game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Fast Shot Fast Shot
คำอธิบายสกิล : ยิงสองนัดติดต่อกัน
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : Bow, Firearm, Throwing
Speed Load Speed Load
คำอธิบายสกิล : ลดดีเลย์ในการยิง (ยิงเร็วขึ้น)
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Precision Precision
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความแม่นยำ
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Multi Shot Multi Shot
คำอธิบายสกิล : ยิงโจมตีศัตรูเป็นกลุ่ม
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : Bow
Aiming Shot Aiming Shot
คำอธิบายสกิล : เล็งยิงใส่เป้าหมายอย่างแม่นยำ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : Firearm, Throwing
Wide Range Wide Range
คำอธิบายสกิล : เพิ่มระยะการยิง
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Evasion Evasion
คำอธิบายสกิล : เพิ่มอัตราการหลบหลีก
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Destructive Shot Destructive Shot
คำอธิบายสกิล : ยิงลูกธนูพิฆาต โดยแลกกับ FP ทั้งหมด
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : Bow, Throwing
Wild Shot Wild Shot
คำอธิบายสกิล : สาดกระสุนโจมตีเป็นวงเล็กๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 180 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : Firearm
Crossfire Crossfire
คำอธิบายสกิล : เพิ่มอัตราการติดคริติคอล
เป้าหมาย : ตนเอง ประเภท/ธาตุ : Ranger ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1