game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Bless Bless
คำอธิบายสกิล : เพิ่มระยะเวลาแสดงผล ของ force buff ต่างๆให้อยู่นานขึ้น
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Restoration Restoration
คำอธิบายสกิล : เติม SP ที่ลดไป
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Soul Ballad Soul Ballad
คำอธิบายสกิล : เพิ่มอัตรากรฟื้นฟู HP FP SP
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Elemental Shield Elemental Shield
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความต้านทานจากการถูกโจมตีด้วยธาตุ (Force หรือ อาวุธธาตุ)
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Healing Healing
คำอธิบายสกิล : เพิ่ม HP ให้เป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 2 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Increase Speed Increase Speed
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Agility Agility
คำอธิบายสกิล : เพิ่มอัตราการหลบหลีก
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Efficiency Efficiency
คำอธิบายสกิล : ลดการใช้ FP ในการใช้ Force หรือ Skill
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Holy Shield Holy Shield
คำอธิบายสกิล : เพิ่มพลังป้องกันให้กับเป้าหมาย.
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Holy ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1