game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Exertion Exertion
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความเร็วในการโจมตีแบบประชิดตัว (Melee)
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Sacrifice Sacrifice
คำอธิบายสกิล : เสียสละ HP จำนวน 60 หน่วย เพื่อแลกกับ FP จำนวนมาก
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 60 FP : 0 SP : 0
Cooldown : 2 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Rush Rush
คำอธิบายสกิล : ลดดีเลย์การใช้เวทย์
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Might Might
คำอธิบายสกิล : เพิ่มพลังโจมดีเวทย์แรงขึ้น
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Broad Outlook Broad Outlook
คำอธิบายสกิล : เพิ่มระยะการโจมตีของเวทย์
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Increase Speed Increase Speed
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Acute Sight Acute Sight
คำอธิบายสกิล : เพิ่มความแม่นยำ
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Hell Bless Hell Bless
คำอธิบายสกิล : ลด HP, FP, SP ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Efficiency Efficiency
คำอธิบายสกิล : ลดการใช้ FP ในการใช้ Force หรือ Skill
เป้าหมาย : เผ่าเดียวกัน ประเภท/ธาตุ : Dark ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 1 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1