game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Prism Beam Prism Beam
คำอธิบายสกิล : เวทย์ไฟโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Pentacle Pentacle
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์ไฟโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 75 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Fire Ball Fire Ball
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยลูกไฟที่สามาถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Flash Beam Flash Beam
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยไฟ สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Flame Arrow Flame Arrow
คำอธิบายสกิล : เวทย์ธนูไฟโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Circle of Fire Circle of Fire
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์ไฟโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 150 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Inferno Inferno
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยไฟระเบิดที่สามาถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 120 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Swarm Swarm
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยไฟ สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 180 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Blaze Pearl Blaze Pearl
คำอธิบายสกิล : เวทย์ฝนไฟโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Solar Blade Solar Blade
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์ไฟโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 225 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Blazing Lance Blazing Lance
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยหอกไฟที่สามาถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 180 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Meteor Meteor
คำอธิบายสกิล : โจมตีด้วยอุกาบาต สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายเป็นบริเวณกว้าง
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Fire ระดับ :
HP : 0 FP : 270 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff

1