game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide

Ice Shard Ice Shard
คำอธิบายสกิล : เวทย์น้ำแข็งโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Mist Shot Mist Shot
คำอธิบายสกิล : เวทย์หมอกน้ำแข็งที่สามาถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Blind Sight Blind Sight
คำอธิบายสกิล : ลดระยะการมองเห็นของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Weakness Weakness
คำอธิบายสกิล : ลดพลังป้องกันของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 30 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Basic Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Frost Arrow Frost Arrow
คำอธิบายสกิล : เวทย์น้ำแข็งโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Aqua Blade Aqua Blade
คำอธิบายสกิล : เวทย์น้ำแข็งที่สามาถสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายและบริเวณรอบๆ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 120 SP : 0
Cooldown : 12 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Elemental Burn Elemental Burn
คำอธิบายสกิล : ลดการป้องกันของโจมตีด้วยธาตุธาตุต่างๆ (Force, อาวุธธาตุ)
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Power Drain Power Drain
คำอธิบายสกิล : ลดพลังโจมตีทั้งเวทย์และการโจมตีทางกายภาพ
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 60 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Expert Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Wave Rage Wave Rage
คำอธิบายสกิล : เวทย์น้ำแข็งโจมตีเป้าหมายเดี่ยว
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Frost Nova Frost Nova
คำอธิบายสกิล : สร้างวงเวทย์นำแข็งโจมตีศัตรูรอบๆตัวผู้ใช้
เป้าหมาย : เผ่าอื่น/มอนสเตอร์ ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 225 SP : 0
Cooldown : 18 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : staff
Confuse Confuse
คำอธิบายสกิล : ลดอัตราการติดคริติคอลและการหลบหลีกของเป้าหมาย
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons
Sloth Sloth
คำอธิบายสกิล : ลดความเร็วในการโจมตีลง (ไม่มีผลต่อการร่ายเวทย์)
เป้าหมาย : เผ่าอื่น ประเภท/ธาตุ : Aqua ระดับ :
HP : 0 FP : 90 SP : 0
Cooldown : 6 วินาที Tire : Elite Race : ทุกเผ่า
อาวุธที่ใช้ได้กับสกิลนี้ : All Weapons

1