Kagamikabuto Van Berg

Kagamikabuto Van Berg

คะแนน
มีโอกาสป้องกันความเสียหาย 20% ขณะถูกโจมตี

Map Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ

Unit Drop

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ