Power of the five light

Power of the five lightName

คะแนน
พลังโจมตี 25% เพิ่ม และ have 5 or more attribute the unit