The sparkle of the soul

The sparkle of the soulName

คะแนน
เมื่อ Spark มีโอกาสได้ Karma ปานกลาง