Twins-La Jay application

Twins-La Jay applicationName

คะแนน
พลังโจมตี ธาตุไม้ 6 ครั้ง สร้าง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด