Thunder TakashiRetsu衝

Thunder TakashiRetsu衝Name

คะแนน
โจมตีด้วย8 ครั้ง ความเสียหาย ใส่ศัตรูทั้งหมด