Demon 喰姫 lira = Usu

Demon 喰姫 lira = Usu

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Light > Dark > Light
 • Max Lv
  80
 • Cost
  16
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3529 1112 1120 1112
Lord 5198 1567 1568 1567
Anima 5774 1567 1568 1404
Breaker 5198 1721 1410 1567
Guardian 5198 1414 1727 1567
Oracle 4967 1567 1568 1807

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Demon 喰姫 lira = Usu

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ