Crystal God of darkness

Crystal God of darkness

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Light > Dark > Light
 • Max Lv
  1
 • Cost
  12
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3500 500 500 500
Lord 3500 500 500 500
Anima 3500 500 500 500
Breaker 3500 500 500 500
Guardian 3500 500 500 500
Oracle 3500 500 500 500

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Crystal God of darkness

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ