Death of Alice purgatory

Death of Alice purgatory

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Light > Dark > Light
 • Max Lv
  100
 • Cost
  22
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3317 1353 1054 1708
Lord 5056 1954 1333 2055
Anima 5811 1954 1333 1860
Breaker 5056 2160 1156 2055
Guardian 5056 1749 1534 2055
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Death of Alice purgatory

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ