HijiriShigeru-ki Sodiusu

HijiriShigeru-ki Sodiusu

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Dark > Light > Dark
 • Max Lv
  60
 • Cost
  12
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3200 1010 1010 900
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • HijiriShigeru-ki Sodiusu

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ