Two spear Emperor Redion

Two spear Emperor Redion

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Thunder > Water > Fire > Earth > Thunder
 • Max Lv
  60
 • Cost
  12
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 3099 1021 1037 881
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 0 0 0 0
Guardian 0 0 0 0
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Two spear Emperor Redion

Evolve Material Units

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ