Seele goddess of thunder

Seele goddess of thunder

เกรด

Basic Information

 • Attribute
  Earth > Thunder > Water > Fire > Earth
 • Max Lv
  60
 • Cost
  10
 • Attack Hit
 • Brave Burst Hit
HP Attack Defense Recovery
Initial 2877 884 698 815
Lord 0 0 0 0
Anima 0 0 0 0
Breaker 4028 1357 846 1141
Guardian 4028 1122 1096 1141
Oracle 0 0 0 0

Leader Skill

-

Brave Burst

-
 • Seele goddess of thunder

Evolve Material Units

Cost EVO = 0

ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ
ดำเนินการอัพเดทข้อมูลอยู่ค่ะ