Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Braiken Castle

Braiken Castle

Braiken Castle
Braiken Castle (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Spider Larva

Spider Larva

Level2 HP258 Exp10
ประเภท23 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน16~23
เงิน 3~5 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(310)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Boots(0.0141%), Shave Dagger(0.2558%), Hard Club(0.1827%), Health Potion(0.7726%), Health Stone(0.1964%), Angel Gold Necklace(0.6829%)
Spider

Spider

Level4 HP397 Exp30
ประเภท23 พลังโจมตี48~60 พลังป้องกัน24~35
เงิน 4~6 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(78), North Ares(186)
ดรอปไอเท็มValor Pants(0.0001%), Valor Glove(0.0051%), Valor Boots(0.018%), Valor Armor(0.012%), Shave Dagger(0.2547%), Claw Palkata(0.1276%), Hard Club(0.227%), Health Potion(0.7867%), Health Stone(0.1956%), Angel Gold Necklace(0.6844%)

Akris

Level5 HP1079 Exp200
ประเภท19 พลังโจมตี28~36 พลังป้องกัน14~20
เงิน 50~70 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(32), North Ares(20), Loa Castle(33), North Morte(17)
ดรอปไอเท็มShave Dagger(0.1396%), Claw Palkata(0.2793%), Hard Club(0.1495%), Health Potion(2.2099%), Bone Gold Ring(12.0002%)
Argama

Argama

Level6 HP556 Exp51
ประเภท18 พลังโจมตี68~85 พลังป้องกัน32~47
เงิน 5~8 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(100), North Ares(192), Loa Castle(94), North Morte(105)
ดรอปไอเท็มValor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.006%), Valor Boots(0.0179%), Valor Armor(0.0199%), Shave Dagger(0.2528%), Claw Palkata(0.1265%), Hard Club(0.2256%), Health Potion(0.8005%), Health Stone(0.1935%), Copper Argate(0.007%), Pass Mavric(0.0139%), Angel Gold Necklace(0.6739%)

Blaverus King

Level7 HP3658 Exp62
ประเภท23 พลังโจมตี92~116 พลังป้องกัน44~64
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มAngel Gold Necklace(64%)
Spider Soul

Spider Soul

Level8 HP735 Exp73
ประเภท25 พลังโจมตี87~109 พลังป้องกัน42~60
เงิน 8~11 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(19), North Ares(157)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0001%), Valor Glove(0.006%), Valor Helmet(0.0099%), Valor Armor(0.0237%), Shave Dagger(0.2517%), Claw Palkata(0.1678%), Hard Club(0.2695%), Health Potion(0.816%), Health Stone(0.1928%), Copper Argate(0.0071%), Pass Mavric(0.0106%), Angel Gold Necklace(0.6755%)

Giant Mofa

Level12 HP6568 Exp120
ประเภท18 พลังโจมตี153~192 พลังป้องกัน72~103
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มFull Moon Gold Necklace(64.006%)
Devil Worker

Devil Worker

Level14 HP1429 Exp145
ประเภท18 พลังโจมตี148~185 พลังป้องกัน69~99
เงิน 17~24 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(9), North Ares(171)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Valor Helmet(0.0096%), Wolf Helmet(0.0227%), Guardian Boots(0.0072%), Valor Armor(0.019%), Claw Palkata(0.2024%), Stiletto(0.1687%), Battle Katar(0.1015%), Hard Club(0.2167%), Large Health Potion(0.8235%), Health Stone(0.1558%), Copper Argate(0.0072%), Pass Mavric(0.0107%), Angel Gold Necklace(0.5428%)

Langrama Boss

Level20 HP12829 Exp223
ประเภท18 พลังโจมตี254~318 พลังป้องกัน117~168
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มPristine Gold Ring(64.508%)

Aramon Chief

Level25 HP17817 Exp288
ประเภท18 พลังโจมตี320~400 พลังป้องกัน147~211
เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดBraiken Castle(1)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.003%)