Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Frozen Valley of Vegeance

Frozen Valley of Vegeance

Frozen Valley of Vegeance
Frozen Valley of Vegeance (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Ishuma Knight

Ishuma Knight

Level40 HP7652 Exp484
ประเภท27 พลังโจมตี442~553 พลังป้องกัน204~292
เงิน 122~165 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(79)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0005%), Thunder Helmet(0.0161%), Titan Boots(0.012%), Lunahawk Boots(0.0499%), Bazzled Gale(0.3339%), Celestial Vigor(0.2225%), Health Stone(0.2553%), Copper Argate(0.0175%), Full Moon Gold Necklace(1.1204%), Puyt Bordeaux(0.211%)

Akris

Level40 HP15305 Exp2420
ประเภท19 พลังโจมตี220~276 พลังป้องกัน102~146
เงิน 1,098~1,485 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(23), Parca Temple(7), Castor Cave(15), Frozen Valley of Vegeance(33)
ดรอปไอเท็มCelestial Vigor(0.4339%), Large Health Potion(1.9529%), Rhombus(0.9199%), Might Gold Ring(9.2995%), Alive Magic Eye(1.1722%)
Ishuma Hunter

Ishuma Hunter

Level41 HP7987 Exp499
ประเภท27 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน210~301
เงิน 128~173 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(127)
ดรอปไอเท็มTitan Glove(0.0042%), Thunder Helmet(0.016%), Titan Boots(0.02%), Lunahawk Boots(0.0497%), Bazzled Gale(0.3327%), Celestial Vigor(0.2221%), Health Stone(0.2547%), Copper Argate(0.0176%), Pass Mavric(0.0258%), Full Moon Gold Necklace(1.1057%), Puyt Bordeaux(0.2122%)
Ishuma Lancer

Ishuma Lancer

Level42 HP8331 Exp515
ประเภท27 พลังโจมตี467~584 พลังป้องกัน216~309
เงิน 134~181 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(106)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Titan Glove(0.007%), Lunahawk Boots(0.0494%), Titan Armor(0.0158%), Polaris Pants(0.0098%), Bazzled Gale(0.3305%), Celestial Vigor(0.2207%), Health Stone(0.2528%), Copper Argate(0.0176%), Pass Mavric(0.0258%), Full Moon Gold Necklace(1.1064%), Puyt Bordeaux(0.2123%)
Ishuma Fighter

Ishuma Fighter

Level43 HP8683 Exp532
ประเภท27 พลังโจมตี479~599 พลังป้องกัน221~317
เงิน 140~189 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(76)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Titan Helmet(0.008%), Lunahawk Boots(0.0494%), Titan Armor(0.0263%), Polaris Boots(0.0105%), Bazzled Gale(0.3307%), Celestial Vigor(0.2755%), Jamadar(0.1655%), Health Stone(0.2527%), Copper Argate(0.0178%), Pass Mavric(0.0261%), Full Moon Gold Necklace(1.1152%), Puyt Bordeaux(0.214%)
Ishuma Warrior

Ishuma Warrior

Level44 HP9044 Exp550
ประเภท27 พลังโจมตี492~615 พลังป้องกัน228~326
เงิน 146~198 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(35)
ดรอปไอเท็มTitan Pants(0.0006%), Titan Helmet(0.0107%), Lunahawk Boots(0.0494%), Polaris Glove(0.0102%), Bazzled Gale(0.3305%), Celestial Vigor(0.2755%), Jamadar(0.1654%), Health Stone(0.2529%), Copper Argate(0.0179%), Pass Mavric(0.0263%), Full Moon Gold Necklace(1.1039%), Puyt Bordeaux(0.2159%)

Akris

Level45 HP18825 Exp2845
ประเภท19 พลังโจมตี252~315 พลังป้องกัน116~167
เงิน 1,377~1,863 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(4), Parca Temple(10), Castor Cave(5), Frozen Valley of Vegeance(15)
ดรอปไอเท็มJamadar(0.4302%), Large Health Potion(1.9694%), Rhombus(0.9117%), Might Gold Ring(9.2164%), Alive Magic Eye(1.1617%)
Frozen Giant

Frozen Giant

Level46 HP9790 Exp589
ประเภท22 พลังโจมตี516~646 พลังป้องกัน240~343
เงิน 160~216 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(14)
ดรอปไอเท็มTitan Helmet(0.0107%), Victor Helmet(0.0364%), Titan Armor(0.0315%), Celestial Vigor(0.3039%), Jamadar(0.1659%), Health Stone(0.2531%), Copper Argate(0.0182%), Pass Mavric(0.0267%), Full Moon Gold Necklace(1.1017%), Puyt Bordeaux(0.5493%)
Catastroph

Catastroph

Level47 HP15265 Exp610
ประเภท18 พลังโจมตี529~662 พลังป้องกัน245~351
เงิน 166~225 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดFrozen Valley of Vegeance(14)
ดรอปไอเท็มRadiance Pants(0.0004%), Titan Helmet(0.0133%), Victor Helmet(0.0361%), Titan Armor(0.0314%), Polaris Helmet(0.0106%), Celestial Vigor(0.3016%), Jamadar(0.1645%), Health Stone(0.2514%), Copper Argate(0.0122%), Pass Mavric(0.0268%), Full Moon Gold Necklace(1.1036%), Puyt Bordeaux(0.5502%)