Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Denebe

Denebe

Denebe
Denebe (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Akris

Level15 HP3470 Exp790
ประเภท19 พลังโจมตี79~99 พลังป้องกัน36~52
เงิน 200~270 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(9), Denebe(26), North Morte(8)
ดรอปไอเท็มBattle Katar(0.4536%), Health Potion(1.8646%), Rhombus(0.9611%), Bone Gold Ring(9.736%), Alive Magic Eye(1.2275%)
Lizardman

Lizardman

Level16 HP1699 Exp171
ประเภท18 พลังโจมตี169~212 พลังป้องกัน78~112
เงิน 22~30 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดNorth Ares(109), Denebe(166), North Morte(52)
ดรอปไอเท็มGuardian Pants(0.0002%), Guardian Glove(0.0026%), Valor Helmet(0.01%), Wolf Helmet(0.0237%), Guardian Boots(0.0125%), Claw Palkata(0.2108%), Stiletto(0.176%), Battle Katar(0.1055%), Hard Club(0.2257%), Large Health Potion(0.6906%), Health Stone(0.1621%), Copper Argate(0.0055%), Pass Mavric(0.009%), Angel Gold Necklace(0.707%)
Lizardman Knight

Lizardman Knight

Level18 HP1992 Exp197
ประเภท18 พลังโจมตี190~238 พลังป้องกัน88~126
เงิน 27~37 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDenebe(153)
ดรอปไอเท็มGuardian Glove(0.0056%), Guardian Helmet(0.0055%), Jade Helmet(0.0259%), Guardian Boots(0.0165%), Guardian Armor(0.0183%), Claw Palkata(0.2319%), Stiletto(0.232%), Battle Katar(0.1547%), Large Health Potion(0.3838%), Health Stone(0.178%), Copper Argate(0.0061%), Pass Mavric(0.01%), Angel Gold Necklace(0.775%)
Mantis

Mantis

Level20 HP2309 Exp223
ประเภท23 พลังโจมตี212~265 พลังป้องกัน98~140
เงิน 33~45 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDenebe(122)
ดรอปไอเท็มGuardian Glove(0.0056%), Guardian Helmet(0.0073%), Jade Helmet(0.0257%), Guardian Armor(0.0218%), Claw Palkata(0.2303%), Stiletto(0.2304%), Battle Katar(0.1537%), Large Health Potion(0.4029%), Health Stone(0.1769%), Copper Argate(0.0064%), Pass Mavric(0.014%), Angel Gold Necklace(0.7685%)

Akris

Level20 HP5131 Exp1115
ประเภท19 พลังโจมตี105~132 พลังป้องกัน49~70
เงิน 330~450 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(23), Denebe(25), Castor Cave(11)
ดรอปไอเท็มBlaze Rod(0.4495%), Large Health Potion(1.8837%), Rhombus(0.9521%), Pristine Gold Ring(9.6461%), Alive Magic Eye(1.216%)
Water Reaper

Water Reaper

Level22 HP2649 Exp249
ประเภท18 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน107~154
เงิน 39~53 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDenebe(29)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0002%), Guardian Helmet(0.0101%), Jade Helmet(0.0257%), Guardian Armor(0.0218%), Claw Palkata(0.23%), Stiletto(0.2301%), Battle Katar(0.192%), Blaze Rod(0.1152%), Large Health Potion(0.4077%), Health Stone(0.1768%), Copper Argate(0.0064%), Pass Mavric(0.0106%), Angel Gold Necklace(0.7661%)

Akris

Level25 HP7126 Exp1440
ประเภท19 พลังโจมตี133~167 พลังป้องกัน61~88
เงิน 490~670 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDen of Norak(9), Denebe(5), Castor Cave(8)
ดรอปไอเท็มPeskaz(0.4456%), Large Health Potion(1.9015%), Rhombus(0.9433%), Pristine Gold Ring(9.5567%), Alive Magic Eye(1.2048%)
Mirier

Mirier

Level25 HP3207 Exp288
ประเภท23 พลังโจมตี267~334 พลังป้องกัน123~176
เงิน 49~67 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDenebe(83)
ดรอปไอเท็มThunder Pants(0.0002%), Guardian Helmet(0.0101%), Lunahawk Helmet(0.0255%), Guardian Armor(0.0217%), Stiletto(0.2296%), Battle Katar(0.2297%), Blaze Rod(0.1531%), Large Health Potion(0.4145%), Health Stone(0.1763%), Copper Argate(0.0065%), Pass Mavric(0.0144%), Angel Gold Necklace(0.7673%)
Spider Queen

Spider Queen

Level28 HP6793 Exp327
ประเภท23 พลังโจมตี300~376 พลังป้องกัน138~198
เงิน 61~83 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดDenebe(9)
ดรอปไอเท็มThunder Glove(0.0064%), Lunahawk Glove(0.0191%), Thunder Helmet(0.0062%), Thunder Boots(0.0185%), Thunder Armor(0.0204%), Battle Katar(0.2579%), Blaze Rod(0.2365%), Peskaz(0.1291%), Health Stone(0.1978%), Copper Argate(0.0075%), Pass Mavric(0.0165%), Angel Gold Necklace(0.8649%)

Torturous Laiden Ego

Level95 HP222881 Exp10078
ประเภท12 พลังโจมตี1,469~1,837 พลังป้องกัน708~1,012
เงิน 0 ระยะโจมตี3

Torturous Laiden

Level100 HP2486996 Exp68316
ประเภท23 พลังโจมตี1,960~2,450 พลังป้องกัน821~1,174
เงิน 10,000~50,000 ระยะโจมตี3