DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Assault Cuirass

Assault Cuirassพลังป้องกัน +10, โจมตีเร็ว +40% สกิลติดตัว : ฝ่ายเราในรัศมี พลังป้องกัน +5, โจมตีเร็ว +15% และศัตรูในรัศมี พลังป้องกัน -5 ราคา: 1,500

ส่วนผสม

Chainmailจำนวน: 1 ราคา:550

Hyperstoneจำนวน: 1 ราคา:2,100

Plate Mailจำนวน: 1 ราคา:1,400

รวม: 5,550