DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Slippers of Agility

Slippers of AgilityAgility +3 ราคา: 150

ส่วนผสม

จำนวน: 0 ราคา:

รวม: 150