DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Guinsoo’s Scrythe of Vyse

Guinsoo’s Scrythe of VyseStr + 10, Agi +10 และ Int +35, ฟื้น MP 200% | สกิลเรียกใช้ : ทำให้ศัตรูใช้อยู่ในสภาพต่อสู้ไม่ได้ (เป็นไก่, แกะ) ระยะ 600 เป็นระยะเวลา 3.5 วินาที | Cooldown 35 วินาที ราคา: 0

ส่วนผสม

Mystic Staffจำนวน: 1 ราคา:2,700

Ultimate Orbจำนวน: 1 ราคา:2,100

Void Stoneจำนวน: 1 ราคา:875

รวม: 5,675