คุไนฝึกหัด

คุไนฝึกหัด

อาวุธ เพิ่มโจมตีปณิธานและโจมตีวรยุทธ
  • HP-
  • โจมตีวรยุทธ์-
  • กันวรยุทธ์-
  • โจมตีปณิธาน52
  • กันปณิธาน-
  • โจมตีคาถา131
  • กันคาถา-
  • ตีก่อน-

Recipe