พัดเหล็ก

อาวุธเทพสีขาว,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ