ดาบระเบิด

อาวุธเทพสีฟ้า,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ