ดาบ7ดาว

อาวุธเทพสีม่วง,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ