มณีโค้งแดง

อาวุธเทพสีแดง,เพิ่มสถานะคาถา,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ