โจจิ

โจจิ

 • ประเภทฮีโร่ทหาร
 • HP65
 • วรยุทธ์50
 • คาถา45
 • ปณิธาน40
 • ชื่อรถถังมนุษย์
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธาน
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบหลังใช้เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน,ต่อเนื่อง2รอบ

บารมี 100

silver 500

ภารกิจสำเร็จ level 20

รางวัล -