ซาอิ

ซาอิ

 • ประเภทฮีโร่ทหาร
 • HP0
 • วรยุทธ์230
 • คาถา110
 • ปณิธาน150
 • ชื่อภาพอสูรสัตว์เทียม
 • รายละเอียดโจมตีวรยุทธปณิธานเดี่ยว
 • ใช้วรยุทธ กี่ส่วน-
 • ใช้คาถา กี่ส่วน-
 • ใช้ปณิธาน กี่ส่วน-
 • ผลกระทบเพิ่มอัตราบล็อคต่อเนื่อง2รอบ และฟิ้นฟูHPในรอบต่อไป

บารมี -

silver -

ภารกิจสำเร็จ level -

รางวัล -