Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Cleric

Cleric Weapon Mastery
Cleric Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทดาบ,อาวุธไร้คม และหอก
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 13.5 0 1
2 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 18 0 1
3 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 22.5 0 10
4 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 27 0 10
5 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 31.5 0 20
6 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 36 0 20
7 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 40.5 0 30
8 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
9 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 49.5 0 40
10 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 54 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 0 1
2 ค่า Def เพิ่มขึ้น 8 0 10
3 ค่า Def เพิ่มขึ้น 12 0 20
4 ค่า Def เพิ่มขึ้น 16 0 30
5 ค่า Def เพิ่มขึ้น 20 0 40
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 0 1
2 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 0 1
3 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25 0 10
4 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
5 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35 0 20
6 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40 0 20
7 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
8 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50 0 30
9 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55 0 40
10 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 0 1
2 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 0 1
3 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9 0 10
4 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
5 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15 0 20
6 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18 0 20
7 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21 0 30
8 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24 0 30
9 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27 0 40
10 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30 0 40
Minor Healing
Minor Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายได้บางส่วน
สกิลทางผ่าน : Minor Healing
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
2 ฟื้นค่า HP ได้ 215 109 1
3 ฟื้นค่า HP ได้ 300 152 10
4 ฟื้นค่า HP ได้ 385 195 20
5 ฟื้นค่า HP ได้ 470 238 30
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 15 เดเมจ = M.Atk*0.95 12 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 30 เดเมจ = M.Atk*1.0 16 5
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 45 เดเมจ = M.Atk*1.05 20 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = M.Atk*1.1 24 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 75 เดเมจ = M.Atk*1.15 28 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 90 เดเมจ = M.Atk*1.2 32 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 105 เดเมจ = M.Atk*1.25 36 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = M.Atk*1.3 40 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 135 เดเมจ = M.Atk*1.35 44 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 150 เดเมจ = M.Atk*1.4 48 40
Healing
Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Minor Healing
เวลาร่าย : 2.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 220 91 5
2 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 360 147 5
3 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 500 203 10
4 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 640 259 10
5 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 780 315 20
6 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 920 371 20
7 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1060 427 30
8 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1200 483 30
9 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1340 539 40
10 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1480 595 40
Blessing of Vitality
Blessing of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า Vit = 3 / Def = 15 50 10
2 เพิ่มค่า Vit = 6 / Def = 30 70 10
3 เพิ่มค่า Vit = 9 / Def = 45 90 20
4 เพิ่มค่า Vit = 12 / Def = 60 110 30
5 เพิ่มค่า Vit = 15 / Def = 75 130 40
Blessing of Wisdom
Blessing of Wisdom
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Wis และ M.Def ให้แก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มค่า Wis = 3 / M.Def = 15 50 10
2 เพิ่มค่า Wis = 6 / M.Def = 30 70 10
3 เพิ่มค่า Wis = 9 / M.Def = 45 90 20
4 เพิ่มค่า Wis = 12 / M.Def = 60 110 30
5 เพิ่มค่า Wis = 15 / M.Def = 75 130 40
Flash
Flash
คำอธิบาย : สกิล Debuff โจมตีเป้าหมายด้วยเวทธาตุแสง และทำให้ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง
สกิลทางผ่าน : Energy Beat
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = M.Atk*1.1 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 2 43 10
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = M.Atk*1.15 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 4 66 10
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = M.Atk*1.2 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 6 89 20
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = M.Atk*1.25 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 8 112 30
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = M.Atk*1.3 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 10 135 40

123 Next