Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Cleric

Cleric Weapon Mastery
Cleric Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทดาบ,อาวุธไร้คม และหอก 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 13.5 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 18 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 22.5  10 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 27  10 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 31.5  20 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 36  20 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 40.5  30 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 45  30 
ค่า Atk เพิ่มขึ้น 49.5  40 
10  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 54  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 8  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 12  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 16  30 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 20  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30  10 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40  20 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50  30 
ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55  40 
10  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27  40 
10  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30  40 
Minor Healing
Minor Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายได้บางส่วน 
สกิลทางผ่าน : Minor Healing  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ฟื้นค่า HP ได้ 215  109 
ฟื้นค่า HP ได้ 300  152  10 
ฟื้นค่า HP ได้ 385  195  20 
ฟื้นค่า HP ได้ 470  238  30 
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 15 เดเมจ = M.Atk*0.95  12 
แรงโจมตีพื้นฐาน 30 เดเมจ = M.Atk*1.0  16 
แรงโจมตีพื้นฐาน 45 เดเมจ = M.Atk*1.05  20  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = M.Atk*1.1  24  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 75 เดเมจ = M.Atk*1.15  28  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 90 เดเมจ = M.Atk*1.2  32  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 105 เดเมจ = M.Atk*1.25  36  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = M.Atk*1.3  40  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 135 เดเมจ = M.Atk*1.35  44  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 150 เดเมจ = M.Atk*1.4  48  40 
Healing
Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Minor Healing  
เวลาร่าย : 2.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 220  91 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 360  147 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 500  203  10 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 640  259  10 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 780  315  20 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 920  371  20 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1060  427  30 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1200  483  30 
ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1340  539  40 
10  ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1480  595  40 
Blessing of Vitality
Blessing of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 2 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Vit = 3 / Def = 15  50  10 
เพิ่มค่า Vit = 6 / Def = 30  70  10 
เพิ่มค่า Vit = 9 / Def = 45  90  20 
เพิ่มค่า Vit = 12 / Def = 60  110  30 
เพิ่มค่า Vit = 15 / Def = 75  130  40 
Blessing of Wisdom
Blessing of Wisdom
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Wis และ M.Def ให้แก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 2 s 
ธาตุ : ลม  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Wis = 3 / M.Def = 15  50  10 
เพิ่มค่า Wis = 6 / M.Def = 30  70  10 
เพิ่มค่า Wis = 9 / M.Def = 45  90  20 
เพิ่มค่า Wis = 12 / M.Def = 60  110  30 
เพิ่มค่า Wis = 15 / M.Def = 75  130  40 
Flash
Flash
คำอธิบาย : สกิล Debuff โจมตีเป้าหมายด้วยเวทธาตุแสง และทำให้ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 
สกิลทางผ่าน : Energy Beat  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 15 s 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = M.Atk*1.1 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 2  43  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = M.Atk*1.15 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 4  66  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = M.Atk*1.2 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 6  89  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = M.Atk*1.25 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 8  112  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = M.Atk*1.3 ความแม่นยำของเป้าหมายลดลง 10  135  40 

123 Next