Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Breeder

Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
2 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 76 0 1
3 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 79 0 1
4 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 82 0 10
5 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 85 0 20
6 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 88 0 20
7 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 91 0 30
8 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 94 0 30
9 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 97 0 40
10 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 100 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 0 1
2 ค่า Def เพิ่มขึ้น 8 0 10
3 ค่า Def เพิ่มขึ้น 12 0 20
4 ค่า Def เพิ่มขึ้น 16 0 30
5 ค่า Def เพิ่มขึ้น 20 0 40
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 0 1
2 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 0 1
3 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25 0 10
4 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
5 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35 0 20
6 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40 0 20
7 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
8 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50 0 30
9 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55 0 40
10 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 0 1
2 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 0 1
3 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9 0 10
4 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
5 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15 0 20
6 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18 0 20
7 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21 0 30
8 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24 0 30
9 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27 0 40
10 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30 0 40
Tamer Weapon Mastery
Tamer Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทไร้คม และไม้เท้า
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 15 0 1
2 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 20 0 1
3 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 25 0 10
4 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
5 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 35 0 20
6 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 40 0 20
7 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
8 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 50 0 30
9 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 55 0 40
10 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 60 0 40
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 5% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 1% 0 5
2 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 10% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 2% 0 10
3 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 15% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 3% 0 20
4 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 20% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 4% 0 30
5 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 25% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 5% 0 40
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 15 เดเมจ = M.Atk*0.95 12 5
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 30 เดเมจ = M.Atk*1.0 16 5
3 แรงโจมตีพื้นฐาน 45 เดเมจ = M.Atk*1.05 20 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = M.Atk*1.1 24 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 75 เดเมจ = M.Atk*1.15 28 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 90 เดเมจ = M.Atk*1.2 32 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 105 เดเมจ = M.Atk*1.25 36 30
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = M.Atk*1.3 40 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 135 เดเมจ = M.Atk*1.35 44 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 150 เดเมจ = M.Atk*1.4 48 40
Strangth Support
Strangth Support
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Str และ Atk ให้แก่ภูต
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สุญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 สูญเสีย MP = 4 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 2 / Atk = 10 40 5
2 สูญเสีย MP = 6 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 4 / Atk = 20 50 10
3 สูญเสีย MP = 8 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 6 / Atk = 30 60 20
4 สูญเสีย MP = 10 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 8 / Atk = 40 70 30
5 สูญเสีย MP = 12 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 10 / Atk = 50 80 40
Vitality Support
Vitality Support
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่ภูต
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สุญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 สูญเสีย MP = 4 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 2 / Def = 10 40 5
2 สูญเสีย MP = 6 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 4 / Def = 20 50 10
3 สูญเสีย MP = 8 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 6 / Def = 30 60 20
4 สูญเสีย MP = 10 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 8 / Def = 40 70 30
5 สูญเสีย MP = 12 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 10 / Def = 50 80 40
Creture HP Expansion
Creture HP Expansion
คำอธิบาย : เพิ่มปริมาณ HP ของภูต
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 MaxHP ของภูตเพิ่มขึ้น 6% 0 10
2 MaxHP ของภูตเพิ่มขึ้น 12% 0 10
3 MaxHP ของภูตเพิ่มขึ้น 18% 0 20
4 MaxHP ของภูตเพิ่มขึ้น 24% 0 30
5 MaxHP ของภูตเพิ่มขึ้น 30% 0 40

1234 Next