Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Kahuna

Natural Sorcery
Natural Sorcery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 M.Atk เพิ่มขึ้น +15 0 1
2 M.Atk เพิ่มขึ้น +20 0 1
3 M.Atk เพิ่มขึ้น +25 0 10
4 M.Atk เพิ่มขึ้น +30 0 10
5 M.Atk เพิ่มขึ้น +35 0 20
6 M.Atk เพิ่มขึ้น +40 0 20
7 M.Atk เพิ่มขึ้น +45 0 30
8 M.Atk เพิ่มขึ้น +50 0 30
9 M.Atk เพิ่มขึ้น +55 0 40
10 M.Atk เพิ่มขึ้น +60 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 0 1
2 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 0 1
3 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9 0 10
4 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
5 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15 0 20
6 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18 0 20
7 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21 0 30
8 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24 0 30
9 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27 0 40
10 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30 0 40
Defense Practice
Defense Practice
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันเมื่อสวมใส่ชุดเกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Def เพิ่มขึ้น 4 0 1
2 Def เพิ่มขึ้น 8 0 1
3 Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
4 Def เพิ่มขึ้น 16 0 10
5 Def เพิ่มขึ้น 20 0 20
6 Def เพิ่มขึ้น 24 0 20
7 Def เพิ่มขึ้น 28 0 30
8 Def เพิ่มขึ้น 32 0 30
9 Def เพิ่มขึ้น 36 0 40
10 Def เพิ่มขึ้น 40 0 40
Kahuna's Combat Skill
Kahuna's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อถืออาวุธประเภท ไม้เท้า หรือขวาน
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk เพิ่มขึ้น 15 0 1
2 Atk เพิ่มขึ้น 20 0 1
3 Atk เพิ่มขึ้น 25 0 10
4 Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
5 Atk เพิ่มขึ้น 35 0 20
6 Atk เพิ่มขึ้น 40 0 20
7 Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
8 Atk เพิ่มขึ้น 50 0 30
9 Atk เพิ่มขึ้น 55 0 40
10 Atk เพิ่มขึ้น 60 0 40
Enchant Weapon : Fire
Enchant Weapon : Fire
คำอธิบาย : ทำให้การโจมตีแบบธรรมดากลายเป็นเดเมจธาตุไฟได้ชั่วขณะ
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 เดเมจเพิ่มขึ้น = +24 40 5
2 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 เดเมจเพิ่มขึ้น = +40 50 10
3 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 เดเมจเพิ่มขึ้น = +56 60 20
4 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 เดเมจเพิ่มขึ้น = +72 70 30
5 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 เดเมจเพิ่มขึ้น = +88 80 40
Enchant Weapon : Lightning
Enchant Weapon : Lightning
คำอธิบาย : ทำให้การโจมตีแบบธรรมดากลายเป็นเดเมจธาตุสายฟ้าได้ชั่วขณะ มีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะมึนงง (Stun)
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 เดเมจเพิ่มขึ้น = +16 40 5
2 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 เดเมจเพิ่มขึ้น = +26 50 10
3 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 เดเมจเพิ่มขึ้น = +36 60 20
4 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 เดเมจเพิ่มขึ้น = +46 70 30
5 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 เดเมจเพิ่มขึ้น = +56 80 40
Enchant Weapon : Earth
Enchant Weapon : Earth
คำอธิบาย : ทำให้การโจมตีแบบธรรมดากลายเป็นเดเมจธาตุดินได้ชั่วขณะ และมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดพิษ
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 สร้างเดเมจ= 57 เดเมจเพิ่มขึ้น = +18 40 5
2 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 สร้างเดเมจ= 99 เดเมจเพิ่มขึ้น = +28 50 10
3 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 สร้างเดเมจ= 141 เดเมจเพิ่มขึ้น = +38 60 20
4 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 สร้างเดเมจ= 183 เดเมจเพิ่มขึ้น = +48 70 30
5 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 สร้างเดเมจ= 225 เดเมจเพิ่มขึ้น = +58 80 40
Enchant Weapon : Water
Enchant Weapon : Water
คำอธิบาย : ทำให้การโจมตีแบบธรรมดากลายเป็นเดเมจธาตุน้ำได้ชั่วขณะ และมีโอกาสดูด MP เป้าหมายมาฟื้นให้ตนเอง
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 เดเมจเพิ่มขึ้น = +16 MP ผู้ร่ายเพิ่มขึ้น = 15 40 5
2 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 เดเมจเพิ่มขึ้น = +26 MP ผู้ร่ายเพิ่มขึ้น = 30 50 10
3 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 เดเมจเพิ่มขึ้น = +36 MP ผู้ร่ายเพิ่มขึ้น = 45 60 20
4 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 เดเมจเพิ่มขึ้น = +46 MP ผู้ร่ายเพิ่มขึ้น = 60 70 30
5 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 เดเมจเพิ่มขึ้น = +56 MP ผู้ร่ายเพิ่มขึ้น = 75 80 40
Chainsickle Wind
Chainsickle Wind
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมาย มีโอกาสทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายลดลง
สกิลทางผ่าน : Enchant Weapon : Lightning
เวลาร่าย : 0.5s คูลดาวน์ : 45 s
ธาตุ : ลม ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 s
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*0.95 27 10
2 แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.0 39 10
3 แรงโจมตีฟื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.05 51 10
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.1 63 10
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.15 75 20
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.2 87 20
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.25 99 30
8 แรงโจมตีฟื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.3 111 30
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.35 123 40
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.4 135 40
Restoring Purified Water
Restoring Purified Water
คำอธิบาย : ฟื้น HP ของเป้าหมายทีละน้อยในช่วงสั้นๆ
สกิลทางผ่าน : Enchant Weapon : Water
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1.5 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลทุกๆ 3วินาที นาน 16 วินาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 28 64 10
2 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 56 106 10
3 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 84 148 10
4 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 112 190 10
5 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 140 232 20
6 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 168 274 20
7 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 196 316 30
8 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 224 358 30
9 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 252 400 40
10 ทุกๆ 3 วินาที HP เพิ่มขึ้น = M.Atk*6% + 280 442 40

123 Next