Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Spell Singer

Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Atk เพิ่มขึ้น 18 
Atk เพิ่มขึ้น 24 
Atk เพิ่มขึ้น 30  10 
Atk เพิ่มขึ้น 36  10 
Atk เพิ่มขึ้น 42  20 
Atk เพิ่มขึ้น 48  20 
Atk เพิ่มขึ้น 54  30 
Atk เพิ่มขึ้น 60  30 
Atk เพิ่มขึ้น 66  40 
10  Atk เพิ่มขึ้น 72  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 8  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 12  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 16  30 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 20  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12  10 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18  20 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24  30 
ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27  40 
10  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30  40 
Natural Sorcery
Natural Sorcery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk  
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
M.Atk เพิ่มขึ้น +15 
M.Atk เพิ่มขึ้น +20 
M.Atk เพิ่มขึ้น +25  10 
M.Atk เพิ่มขึ้น +30  10 
M.Atk เพิ่มขึ้น +35  20 
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 76 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 79 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 82  10 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 85  20 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 88  20 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 91  30 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 94  30 
ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 97  40 
10  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 100  40 
Unity of Vitality
Unity of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit ให้กับผู้ร่ายและภูต 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +4  50  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +8  60  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +12  70  20 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +16  80  30 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +20  90  40 
Unity of Mentality
Unity of Mentality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Wis ให้กับผู้ร่ายและภูต 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1 s  คูลดาวน์ : 30 s 
ธาตุ : น้ำ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 4 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +4  50  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 6 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +8  60  10 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 8 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +12  70  20 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 10 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +16  80  30 
ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 12 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +20  90  40 
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 5% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 1% 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 10% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 2%  10 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 15% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 3%  20 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 20% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 4%  30 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 25% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 5%  40 
Spinning Blow
Spinning Blow
คำอธิบาย : สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อโจมตีเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 45 เดเมจ = Atk*1.0  34 
แรงโจมตีพื้นฐาน 90 เดเมจ = Atk*1.05  52  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 135 เดเมจ = Atk*1.1  70  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.15  88  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 225 เดเมจ = Atk*1.2  106  40 
Log Split
Log Split
คำอธิบาย : ใช้ขวาน 2 มือโจมตีเป้าหมายเป็นเดเมจธาตุดิน ทำให้พลังป้องกันลดลง 
สกิลทางผ่าน : Spinning Blow  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 s 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 20 เดเมจ = Atk*0.95 Def เป้าหมายลดลง 9  18  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*1.0 Def เป้าหมายลดลง 18  26  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = Atk*1.05 Def เป้าหมายลดลง 27  34  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.1 Def เป้าหมายลดลง 36  42  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 100 เดเมจ = Atk*1.15 Def เป้าหมายลดลง 45  50  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.2 Def เป้าหมายลดลง 54  58  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 140 เดเมจ = Atk*1.25 Def เป้าหมายลดลง 63  66  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.3 Def เป้าหมายลดลง 75  74  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.35 Def เป้าหมายลดลง 81  82  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.4 Def เป้าหมายลดลง 90  90  40 

1234 Next