มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Rayshark the 2nd
Rayshark the 2nd
เลเวล : 107 ธาตุ : Water ป้องกัน : 280
พลังชีวิต : 26775 โจมตี: 595
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Wave Sword, Ebullition, Runemint, Rayden's Staff
ชุดเกราะ Helmet of Judgement, Renaissance Shoes, Master's Shoes , Master's Hat, Lunar Shadow Armor(T), Shark's Hat
เครื่องประดับ
ไอเทม Imported Cigar, Alloy Chain, Catfish Whiskers, Broken Sawtooth, Book of Elim - Fire Mastery
ไอเทมเควสต์
Lizzard Man
Lizzard Man
เลเวล : 108 ธาตุ : None ป้องกัน : 647
พลังชีวิต : 32300 โจมตี: 743
แผนที่ : Downstream of Glasis River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ebullition, Runemint, Rayden's Staff, Orbital Mace, Azoth Blade.G, Might Hammer.G, Manudheu, Mace of the Fallen
ชุดเกราะ Hat of Sorcery, Templar Crown, Clothes of the Chosen.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Martial Arts Uniform.G(T), Poet's Shoes.G, Expert Suit.G(T), Crown of the Holy Spirit
เครื่องประดับ
ไอเทม Dust, Ammonite, Blue Blood of Reptile, Chameleon Skin (Rare), Production Manual(MD)#18, Production Manual(CmD)#18, Production Manual(KW)#10, Book of Elim - Russian Roulette,
ไอเทมเควสต์ Theo's Letter
[A] Kinbara
[A] Kinbara
เลเวล : 108 ธาตุ : Fire ป้องกัน : 513
พลังชีวิต : 25060 โจมตี: 622
แผนที่ : Red Fire Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Great Tech Sword, Kingsley Cat, Dullahan's Sword, Reina's Staff, Club of Sanctity, Architect's Hat
ชุดเกราะ Headband of Warlord, Lunar Shadow Helmet, Anima Hat, Crown of Grandeur, Ghost Knight Shield, Shield of Starlight.G, Inventor's Clothes.G(T), Master's Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์
Super Aquaman
Super Aquaman
เลเวล : 109 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 522
พลังชีวิต : 23205 โจมตี: 628
แผนที่ : Nerais
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Wave Sword, Ebullition, Runemint, Rayden's Staff, Orbital Mace, Azoth Blade.G
ชุดเกราะ Hat of Sorcery, Templar Crown, Clothes of the Chosen.G(T), Mana Suit.G(T), Starlight Armor.G(T), Martial Arts Uniform.G(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Soul of Pirate, Pocket Watch, Tobacco Pipe, Book of Elim - Fire Mastery
ไอเทมเควสต์
Chaos Gear
Chaos Gear
เลเวล : 110 ธาตุ : Light ป้องกัน : 687
พลังชีวิต : 32300 โจมตี: 758
แผนที่ : Forest of Cross
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Taegeuk Great Sword, Sword of Ellen, Malkuth's Staff, Saturn Mace, Aura Dagger, Chocosticks
ชุดเกราะ Armor of Daylight(T), Clothes of Life and Death(T), Renaissance Suit(T), Master's Clothes(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Rusty Gear
ไอเทมเควสต์
Holy Cranky Rooster
Holy Cranky Rooster
เลเวล : 110 ธาตุ : Light ป้องกัน : 551
พลังชีวิต : 29103 โจมตี: 642
แผนที่ : White Spirit Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Reaper's Reach, Ebullition, Runemint, Rayden's Staff, Orbital Mace, Darkwing Shard
ชุดเกราะ Hat of Sorcery, Templar Crown, Clothes of the Chosen.G(T)
เครื่องประดับ Tail of Cranky Rooster
ไอเทม Shining Crest, Gariel's Feather, Light Element, White Spirit,
ไอเทมเควสต์
Wood Wood
Wood Wood
เลเวล : 110 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 674
พลังชีวิต : 37400 โจมตี: 727
แผนที่ : Forest of Cross
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Soulless Sword.G, Jovian Mace.G
ชุดเกราะ Renaissance Hat, Helmet of Daylight, Helmet of Judgement, Renaissance Shoes, Master's Shoes, Master's Hat, Templar Shoes,
เครื่องประดับ
ไอเทม Shameless Wooden Board, Brown Coal, Brown Soil
ไอเทมเควสต์
Hot-blooded Joe the Kick Boxer
Hot-blooded Joe the Kick Boxer
เลเวล : 111 ธาตุ : Fire ป้องกัน : 542
พลังชีวิต : 25156 โจมตี: 641
แผนที่ : Red Fire Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Metal Dagger, Azoth Blade.G
ชุดเกราะ Justice Shoes, Templar Shoes, Warlord's Clothes(T), Lunar Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Ascetism Suit(T), Invetor's Cloth.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Champion's Belt, Premium Thread, Fire Element, Red Fire, Yellow Iron, Black Orb
ไอเทมเควสต์
Dwarf Saint
Dwarf Saint
เลเวล : 112 ธาตุ : Light ป้องกัน : 557
พลังชีวิต : 29655 โจมตี: 653
แผนที่ : White Spirit Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Skull Dagger, Rayden's Staff.G
ชุดเกราะ Justice Shoes, Templar Shoes, Warlord's Clothes(T), Lunar Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Ascetism Suit(T), Laureate's Suit(T), Craftsman's Suit(T), Lunar Shadow Helmet, Shoes of Mr. Big Face, Cloths of Grandeur(T), Anima Suit(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Religious Devotion, Broken Bone, Light Element, White Spirit
ไอเทมเควสต์
Cold Aleph
Cold Aleph
เลเวล : 114 ธาตุ : Water ป้องกัน : 530
พลังชีวิต : 20700 โจมตี: 559
แผนที่ : Blue Water Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Long-stem Tulip
ชุดเกราะ Shoes of Warlord, Lunar Shadow Boots, Anima Shoes, Shoes of Grandeur, Crown of the Chosen.G, Martial Arts Headband.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Ice Crystal, silver marble, Aleph's Crystal, Mysterious Crystal, Wet Feather, Ice cold water, Water Element, Blue Water
ไอเทมเควสต์

12 Next