มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Heartless Cankura
Heartless Cankura
เลเวล : 123 ธาตุ : Water ป้องกัน : 582
พลังชีวิต : 23482 โจมตี: 601
แผนที่ : Blue Water Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Mace of the Fallen, Rayden's Staff.G
ชุดเกราะ Justice Shoes, Templar Shoes, Warlord's Clothes(T), Lunar Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Ascetism Suit(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Blue Blaze, Juice of Light, Shameless Wooden Board, Water Balloon, Water Element, Blue Water, Green Wood
ไอเทมเควสต์
Holy Cow
Holy Cow
เลเวล : 123 ธาตุ : Light ป้องกัน : 725
พลังชีวิต : 45450 โจมตี: 788
แผนที่ : Forest of Cross
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Azoth Blade, Staff of Neza, Uranus Mace, Jovian Mace
ชุดเกราะ Suit of Wizard's Way(T), Templar Robes(T), Sunlight Shield, Renaissance Suit(T), Master's Clothes(T), Lunar Shadow Helmet.G, Headband of Warlord.G, Crown of Grandeur.G, Architect's Shoes .G, Headband of No Limit, Shoes of No Limit
เครื่องประดับ Holy Horn
ไอเทม Cow's leather, Minotaur's Passion, Brown Coal, Production Manual(CmW)#11, Production Manual(CW)#11, White Spirit, Manual for Elemental Stone(natural stone)
ไอเทมเควสต์
Marionette
Marionette
เลเวล : 124 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 717
พลังชีวิต : 42695 โจมตี: 833
แผนที่ : Upstream of Glasis River, Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Marionette's Staff
ชุดเกราะ Kitchen Knife Hat, Dancing Clothes.G(T), Master's Hat.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Doll's Tear, Premium Thread, Production Manual(KW)#11, Production Manual(WW)#11, Anthracite, Bituminous Coal, Green Wood, Book of Elim - Combo Training
ไอเทมเควสต์
Soul Collector
Soul Collector
เลเวล : 125 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 722
พลังชีวิต : 40162 โจมตี: 728
แผนที่ : Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Soulless Sword, Jovian Mace, Azoth Blade, Staff Of Neza,Chocosticks,Crap Stick,Long-stem Tulip
ชุดเกราะ Daylight (b), Shoes Of Granduer G., Judgement (b)
เครื่องประดับ
ไอเทม Large Horn, Red Flame, Sliver of Fear, Sharp Tooth, Green Wood, Book of Elim - Knock Down, Book of Elim - Lucky Strike
ไอเทมเควสต์
Dry Wood
Dry Wood
เลเวล : 125 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 515
พลังชีวิต : 37112 โจมตี: 561
แผนที่ : Green Wood Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Cybernetic Stick, Crescent Moon, Ebullition, Reina's Staff, Ebullition.G, Might Hammer
ชุดเกราะ Laureate's Hat, Laureate's Suit(B), Craftsman's Suit(B), Shield of Starlight.G, Expert's Shoes.G
เครื่องประดับ
ไอเทม silver flower, Budding Branch, Shameless Wooden Board, Faded Wood, Tree Element, Green Wood
ไอเทมเควสต์
Vengeful Yami
Vengeful Yami
เลเวล : 125 ธาตุ : Steel ป้องกัน : 551
พลังชีวิต : 41046 โจมตี: 542
แผนที่ : Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Soulless Sword, Jovian Mace, Azoth Blade, Staff Of Neza
ชุดเกราะ Daylight (b) Judgement (b), Anima Shoes.G, Shoes Of Granduer G
เครื่องประดับ White Wings Of Mariel
ไอเทม Silver Flower, Vane, Broken Piece Of Wing
ไอเทมเควสต์
Crook Pedron
Crook Pedron
เลเวล : 127 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 547
พลังชีวิต : 51046 โจมตี: 527
แผนที่ : Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Staff of Neza, Soulless Sword, Jovian Mace
ชุดเกราะ Daylight (b), Judgement (b)
เครื่องประดับ
ไอเทม Sharp Toenail, Juice of Light, Crest of Wine God
ไอเทมเควสต์
Brown Stiff Horse
Brown Stiff Horse
เลเวล : 129 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 530
พลังชีวิต : 33438 โจมตี: 584
แผนที่ : Green Wood Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Manudheu, Rayden's Staff.G
ชุดเกราะ Justice Shoes, Templar Shoes, Clothes of Warlord(T), Lunar Shadow Armor(T), Anima Suit(T), Laureate's Suit(T), Craftsman's Suit(T), Headband of Warlord, Ascetism Suit(T), Shoes of Sorcery
เครื่องประดับ
ไอเทม Snake Skin, Shining Horseshoe, Fuse, Cacarrot, Tree Element, Green Wood,
ไอเทมเควสต์
Mad Warrior Of Doom
Mad Warrior Of Doom
เลเวล : 129 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 557
พลังชีวิต : 39655 โจมตี: 553
แผนที่ : Catacomb 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Death Seeker, Afro Tree Anvil
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ Scream Necklace
ไอเทม LAN Card, Blunt Metal, Large Piece Of Bone, White Spirit
ไอเทมเควสต์
Wolfman Beyond
Wolfman Beyond
เลเวล : 130 ธาตุ : None ป้องกัน : 734
พลังชีวิต : 44324 โจมตี: 851
แผนที่ : Upstream of Glasis River, Catacomb 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Justice Shoes.G, Templar Shoes.G, Master's Shoes.G
เครื่องประดับ Scream Necklace
ไอเทม Chain of Darkness, Wolf Skin, Production Manual(MW)#12, Production Manual(CmW)#12, Anthracite, Production Manual(CD)#19, Production Manual(ClD)#19, Book of Elim - Combo Training
ไอเทมเควสต์

12 Next