มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Deranged Titan Skull
Deranged Titan Skull
เลเวล : 151 ธาตุ : Steel ป้องกัน : 653
พลังชีวิต : 51387 โจมตี: 926
แผนที่ : Southern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Clothes of No Limit(B), Free Spirit's Wardrobe(T), E.T. Boots, GT Long Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Strong Rib, Slinky, Large Piece Of Bone, Wrath Skill Scroll, Doppelganger Skill Scroll, Renegade's Breath, Templar's Vow, Demolitionist's vow, Assassin's Breath, Assassin's Vow, Ice Wizard's Breath, Demolitionist's Breath, Berserker's Vow, Ice Wizard's Vow, Renegade's Vow, Berserker's Breath
ไอเทมเควสต์
Dry Sphin-x-cor
Dry Sphin-x-cor
เลเวล : 153 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 589
พลังชีวิต : 24491 โจมตี: 606
แผนที่ : Brown Soil Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Cybernetic Mace, Rayden's Staff.G
ชุดเกราะ Shoes of Sorcery, Templar Shoes, Clothes of Warlord(T), Lunar Shadow Armor(T), Soul Suit(T), Ascetism Suit(T), Clothes of Grandeur(T), Anima Suit(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Tough guy's soft spot, Snake Skin, Pharaoh's Curse, Mark of Sun God, Soil Element, Brown Soil
ไอเทมเควสต์
Soul Collector
Soul Collector
เลเวล : 153 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 781
พลังชีวิต : 48427 โจมตี: 961
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Sapphire Mace
ชุดเกราะ Lunar Shadow Armor.G(B), Craftsman's Suit.G(B), E.T Boots, Lunarian Shoe, Five Stars Shoe
เครื่องประดับ Soul Collector MK2's Gloves, Burning Tail
ไอเทม Strong Rib, Devil's Nail, Cold Heart, Bituminous Coal, Book of Elim - Movement,
ไอเทมเควสต์
Pumped Zombie
Pumped Zombie
เลเวล : 154 ธาตุ : None ป้องกัน : 625
พลังชีวิต : 48232 โจมตี: 894
แผนที่ : Southern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ Suit of Astraeus(B), E.T Helmet, Crimsonite Helmet, Clothes of No Limit(B), Harlequin's Armor(B), Artisan Clothes(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Blaze, Bubblegum, Slinky, Assassin's Vow, Berserker's Vow , Demolitionist's Breath, Ice Wizard's Vow, Templar's Vow, Berserker's Breath, Brown Coal, Gambler's Vow, Nail
ไอเทมเควสต์
Violent Pedron
Violent Pedron
เลเวล : 155 ธาตุ : None ป้องกัน : 791
พลังชีวิต : 50086 โจมตี: 972
แผนที่ : Catacomb 1F, Catacomb 2F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Fatal Dagger
ชุดเกราะ Architect's Clothes(B), Clothes of No Limit(B), Clothes of the Holy Spirit(B), Harlequin's Armor(B), Suit of Astraeus(B), Suit of Arcanum(B), E.T Helmet
เครื่องประดับ
ไอเทม Dog's Fur, Wolf Skin, Wolf's Canine, Production Manual(MD)#20, Refine Manual(A)#12, Book of Elim - Combo Training
ไอเทมเควสต์
Sand Storm
Sand Storm
เลเวล : 156 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 594
พลังชีวิต : 24675 โจมตี: 612
แผนที่ : Brown Soil Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Cybernetic Mace, Ebullition, Runemint, Orbital Mace, Eye Sore, Glare Blade, Darkwing Shard, Reina's Staff
ชุดเกราะ Warlord's Clothes(T), Lunar Shadow Armor(T), Ascetism Suit(T), Clothes of Grandeur(T), Anima Suit(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Dust, Snake Skin, Crystal of Neza, Vane, Soil Element, Brown Soil
ไอเทมเควสต์
Experienced Pedron
Experienced Pedron
เลเวล : 157 ธาตุ : None ป้องกัน : 800
พลังชีวิต : 52380 โจมตี: 982
แผนที่ : Catacomb 2F, Catacomb 3F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Sapphire Mace
ชุดเกราะ Architect's Clothes(T), Clothes of No Limit(T), Clothes of the Holy Spirit(T), Harlequin's Armor(T), Suit of Astraeus(T), Suit of Arcanum(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Dog's Fur, Wolf Skin, Wolf's Canine, Production Manual(KD)#20, Refine Manual(C)#12, Book of Elim - Combo Training
ไอเทมเควสต์
Queen Bee
Queen Bee
เลเวล : 159 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 653
พลังชีวิต : 51387 โจมตี: 926
แผนที่ : Brown Soil Zone
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Soulless Sword, Azoth Blade, Staff of Neza, Jovian Mace, Force Hammer, Falcon Dagger, Reaper's Stylus, Staff of Neza.G
ชุดเกราะ Renaissance Suit(B), Architect's Hat.G, Headgear of Arcanum, Stinger of Plump Bee, Head of Queen Bee
เครื่องประดับ Wings of Queen Bee
ไอเทม Sweet Honey, Bee Sting, Bee's antenna, Soil Element, Brown Soil,Berserker's Breath, Assassin's Breath, Renegade's Vow, Demolitionist's Vow,Templar's Breath, Templar's Vow
ไอเทมเควสต์
Servanguy
Servanguy
เลเวล : 160 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 806
พลังชีวิต : 53625 โจมตี: 1007
แผนที่ : Southern Red Soil
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Fatal Dagger
ชุดเกราะ Magic Force Hat, Aeon Headband, Altruist Hat
เครื่องประดับ
ไอเทม Green Wood, Sheriff Badge, Cactus Flower, 9mm Empty Cartridge, 6 Shot Revolver, Book of Elim - AP Expansion
ไอเทมเควสต์
Gentle Pumpkin
Gentle Pumpkin
เลเวล : 161 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 809
พลังชีวิต : 54872 โจมตี: 990
แผนที่ : Forest of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Crescent Moon.G, Staff of Raziel, Celestial Dagger, Death Seeker, Gentleman's Scissors
ชุดเกราะ Clothes of Grandeur.G(B), Clothes of Warlord.G(B), Laureate's Suit.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Gariel's Feather, Imported Cigar, Man's Romance, Anthracite, Bituminous Coal, Fallen Spirit, Pocket Watch, Book of Elim - Movement, Geranium
ไอเทมเควสต์

12 Next