มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Chicken God
Chicken God
เลเวล : 197 ธาตุ : None ป้องกัน : 1000
พลังชีวิต : 120000 โจมตี: 1230
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Ultima, Metaroid's Hammer, Geoheven
ชุดเกราะ Armor of Dawn(T), Safari Shoes, Clothes of the Holy Son(B), Safari Suit(T), Suit of Hephaestus(T), Elemental Suit(B), Safari Hat, Shadowless Armor(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Eye of Sword, Shining Crest, Mark of Naga, The Wondering Ghost, Hydrogen(H),
ไอเทมเควสต์
Cow Banderas
Cow Banderas
เลเวล : 198 ธาตุ : None ป้องกัน : 1050
พลังชีวิต : 95056 โจมตี: 1210
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Great Sword of Tianlong, Ultima, Metaroid's Hammer
ชุดเกราะ Safari Hat, Shadowless Headgear, Boots of Dawn, Elemental Suit(T), Shadowless Shoes, Safari Hat, Armor of Dawn(T), Safari Shoes, Clothes of the Holy Son(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Cow's horn, Broken Horn, Cow Skin, Piece of Broken Rock, Hydrogen(H)
ไอเทมเควสต์
Chicken-phon
Chicken-phon
เลเวล : 199 ธาตุ : None ป้องกัน : 1000
พลังชีวิต : 104940 โจมตี: 1270
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Angelic Scythe, Seiryuu, Ultima, Metaroid's Hammer, Great Sword of Tianlong
ชุดเกราะ Clothes of the Holy Son(T), Armor of Dawn(B), Armor of Dawn(T), Suit of Hephaestus(B), Safari Hat, Shadowless Armor(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Shining Crest, Firing Red Eyes, Mysterious Crystal, Eagle's Talon,
ไอเทมเควสต์
Stone Storm
Stone Storm
เลเวล : 199 ธาตุ : None ป้องกัน : 1010
พลังชีวิต : 110000 โจมตี: 1290
แผนที่ : Dungeon of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Angelic Scythe, Great Sword of Tianlong
ชุดเกราะ Armor of Dawn(B), Safari Shoes, Hat of the Holy Son, Elemental Suit(B), Suit of Hephaestus(B), Shield of Dawn, Clothes of the Holy Son(T)
เครื่องประดับ
ไอเทม Pigtail Hair, Pinwheel, Attributes of Darkness, Crystal of Grudge,
ไอเทมเควสต์
Grande Mushroom
Grande Mushroom
เลเวล : 200 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 903
พลังชีวิต : 81030 โจมตี: 1205
แผนที่ : Soutern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Gold Flower, Bouncy Ball, Chocolate Mushroom
ไอเทมเควสต์
Tipareth
Tipareth
เลเวล : 200 ธาตุ : Light ป้องกัน : 1105
พลังชีวิต : 5000000 โจมตี: 1793
แผนที่ : Tipareth's Garden in Northern Poibus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม
ไอเทมเควสต์ Part of the main quests - Future of Shiltz Quest.
[A] Zombie
[A] Zombie
เลเวล : 201 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 1000
พลังชีวิต : 10670 โจมตี: 1254
แผนที่ : Dungeon of Death
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Geoheven, Seiryuu, Ultima
ชุดเกราะ Shield of Dawn, Clothes of the Holy Son(B), Suit of Hephaestus(T), Shadowless Armor(B), Armor of Dawn(T), Armor of Dawn(B), Shadowless Armor(T), Suit of Hephaestus(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Electric Spark, Rusty Screw, Darkness Element, Bent Hour Hand,
ไอเทมเควสต์
Goliath Giant Fist
Goliath Giant Fist
เลเวล : 203 ธาตุ : Light ป้องกัน : 922
พลังชีวิต : 83463 โจมตี: 1226
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Alloy Chain, Nail, Torn Fabric
ไอเทมเควสต์
[Turbo] Savage Beetle
[Turbo] Savage Beetle
เลเวล : 204 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 929
พลังชีวิต : 84282 โจมตี: 1233
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Grain of Darkness, Sturdy Wings
ไอเทมเควสต์
Ominous Abuca
Ominous Abuca
เลเวล : 205 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 953
พลังชีวิต : 85105 โจมตี: 1240
แผนที่ : Sikara Valley
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ
ชุดเกราะ
เครื่องประดับ
ไอเทม Magma, Sheriff Badge, Small-sized Engine, Sparta Crest
ไอเทมเควสต์

12 Next