Ice Wizard

Ice Wizard

Ice Cannon
Ice Cannon
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูได้
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 200 888% 150 8
2 220 1110% 152 8
3 240 1332% 154 8
4 260 1356% 156 8
5 280 1550% 158 8
Mega Freeze
Mega Freeze
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Ice Cannon
คำอธิบาย : ตรึงศัตรูไว้ให้อยู่กับที่
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 220 1150% 160 8
2 240 1437% 162 8
3 260 1725% 164 8
4 270 2012% 166 8
5 290 2300% 168 8
Glacial Shield
Glacial Shield
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Ice Cannon
คำอธิบาย : สร้างเกราะน้ำแข็งขึ้นมาเพื่อทำการดูดซับความเสียหาย
Skill Level AP Used Level Require EP Required Absorb Damage
1 200 160 8 900
2 220 162 8 1425
3 230 164 8 1950
4 240 166 8 2475
5 260 168 8 3000
Ice Coil
Ice Coil
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Mega Freeze(1)
คำอธิบาย : ยิงน้ำแข็งใส่เป้าหมายด้วยความเร็ว
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 230 851% 170 6
2 240 945% 172 6
3 260 1040% 174 6
4 270 1134% 176 6
5 280 1229% 178 6
6 290 1323% 180 6
7 310 1418% 182 6
8 320 1512% 184 6
9 330 1607% 186 6
10 340 1702% 188 6
Glacier
Glacier
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Glacial Shield (1)
คำอธิบาย : ลดเกราะศัตรูในบริเวณรอบๆตัวเรา
Skill Level AP Used Increase Damage Level Require EP Required
1 240 595% 170 6
2 260 661% 172 6
3 270 727% 174 6
4 280 793% 176 6
5 290 859% 178 6
6 310 925% 180 6
7 320 991% 182 6
8 330 1057% 184 6
9 340 1123% 186 6
10 360 1190% 188 6
Time Warp
Time Warp
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Ice Coil (1)
คำอธิบาย : เพิ่มความเร็วในการโจมตี
Skill Level AP Used Level Require EP Required Attack Speed
1 240 180 8 12%
2 260 182 8 19%
3 270 184 8 26%
4 280 186 8 33%
5 290 188 8 40%

1